Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Τι είναι το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. Pylori)

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού είναι ένα μικρόβιο που μεταδίδεται από
από άνθρωπο σε άνθρωπο και προκαλεί χρόνια γαστρίτιδα . Αυτή η κατάσταση μπορεί να
οδηγήσει σε πεπτικό έλκος, ατροφική γαστρίτιδα, ενώ σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα
ανάπτυξης καρκίνου στομάχου και MALT λεμφώματος στομάχου.

Γιατί πρέπει να εκριζώσουμε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Η εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου θεραπεύει τη γαστρίτιδα που προκαλείται από το
μικρόβιο και μπορεί να μας προφυλάξει από τις μακροχρόνιες επιπλοκές του ή την
υποτροπή της νόσου. Για τους λόγους αυτούς η λοίμωξη από το ελικοβακτηρίδιο του
πυλωρού θεωρείται μια μολυσματική ασθένεια ανεξάρτητα από τα συμπτώματα που
προκαλεί και στάδιο της νόσου.

Πότε χρειάζεται να ελέγξουμε την παρουσία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Η παρουσία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού πρέπει να ελέγχεται σε όλους τους ασθενείς
που υποβάλλονται σε γαστροσκόπηση και ανευρίσκεται έλκος στομάχου, διαβρώσεις ή
γαστρίτιδα. Επίσης σε ασθενείς που παρουσιάζουν δυσπεπτικά ενοχλήματα πάντοτε πρέπει
να γίνεται έλεγχος για την παρουσία του μικροβίου, καθώς η εκρίζωσή του έχει φανεί ότι
βοηθά στη βελτίωση των συμπτωμάτων.


Τι συμπτώματα προκαλεί το ελικοβακτηρίδιο


Στους περισσότερους ασθενείς η παρουσία του ελικοβακτηριδίου δεν προκαλεί
συμπτώματα και ανευρίσκεται τυχαία μετά από μια γαστροσκόπηση είτε σε προληπτικό
έλεγχο που γίνεται μετά από επιθυμία του ιδίου του ασθενούς. Σε κάποιους ασθενείς
μπορεί να προκαλέσει δυσπεπτικά ενοχλήματα, όπως φουσκώματα, κοιλιακό πόνο ή
γρήγορο κορεσμό.


Πως ελέγχουμε την παρουσία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού


Η καλύτερη μέθοδος ελέγχου είναι το τεστ αναπνοής (Urea Breath test). Άλλες μέθοδοι
ελέγχου είναι η ανίχνευση αντισωμάτων στο αίμα ή του αντιγόνου του μικροβίου στα
κόπρανα. Τέλος μπορούμε να ελέγξουμε την παρουσία του μικροβίου με τη διενέργεια
γαστροσκόπησης με τη λήψη ιστού από το βλεννογόνο του στομάχου.

Πως εκριζώνουμε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Η εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου γίνεται με συνδυαστική θεραπεία που περιλαμβάνει
αντιβιοτικά και αναστολείς αντλίας πρωτονίων. Η θεραπεία αυτή οδηγεί σε εκρίζωση του
μικροβίου σε περίπου 9 στους 10 ασθενείς.

Κοινοποίηση
Scroll to Top