Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Τι είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι το νόσημα που χαρακτηρίζεται από παλινδρόμηση του γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο και προκαλεί συμπτώματα που επηρεάζουν τη ζωή των ασθενών αλλά και βλάβες στο βλεννογόνο του οισοφάγου.

Πόσο συχνή είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση αφορά περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων και είναι συχνότερη στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες.

Τι συμπτώματα προκαλεί η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Τα τυπικά συμπτώματα της παλινδρόμησης είναι το αίσθημα καύσου πίσω από το στέρνο και αναγωγές. Πολλές φορές όμως εκδηλώνεται και με άτυπα συμπτώματα όπως βήχα, βράγχος φωνής, λαρυγγίτιδα και αίσθημα κόμβου στο λαιμό.

Από τι προκαλείται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Το πιο συχνό αίτιο της παλινδρόμησης είναι οι παροδικές χαλάσεις ή η μειωμένη πίεση του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, που είναι ο μυς που βρίσκεται στη γαστροοισοφαγική συμβολή δηλαδή στο σημείο όπου ο οισοφάγος μεταπίπτει στο στομάχι. Επίσης η παρουσία ολισθαίνουσας διαφραγματοκήλης σχετίζεται με την εμφάνιση του νοσήματος.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σχετίζεται με το κάπνισμα, την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, την παχυσαρκία και τις διαιτητικές συνήθειες του ασθενούς. Η εγκυμοσύνη και η χρήση φαρμάκων όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα σχετίζονται επίσης με την εμφάνιση της νόσου.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της γαστροοιοσοφαγικής παλινδρόμησης;

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι μια καλοήθης νόσος και στους περισσότερους ασθενείς δεν προκαλεί επιπλοκές. Οι πιο συχνές επιπλοκές
είναι η οισοφαγίτιδα (δηλαδή η παρουσία διαβρώσεων στον οισοφάγο), οι οισοφαγικές στενώσεις και ο οισοφάγος Barrett. O οισοφάγος Barrett είναι μια κατάσταση που χρήζει τακτικής ενδοσκοπικής παρακολούθησης για την πρόληψη του καρκίνου του οισοφάγου.

Πως αντιμετωπίζεται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση;

Η πάθηση αντιμετωπίζεται αρχικά με αλλαγές στον τρόπο ζωής των ασθενών, όπως τροποποιήσεις στη δίαιτα του ασθενούς και διακοπή του καπνίσματος.
Όταν τα μέτρα αυτά δεν είναι αρκετά χορηγείται φαρμακευτική αγωγή. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων
και τα αντιόξινα φάρμακα.

Λαζαρίδης Λάζαρος-Δημήτρης
Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος
Κοινοποίηση
Scroll to Top